Động cơ điện 3 Pha
Mã sản phẩm: IE
Đăng ngày 07-11-2016 03:39:39 PM

Motor điện 3pha 2 cực, 4 cực, 6 cực và 8 cực