Phòng Chăm sóc khách hàng

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

Điện thoại: 02873.070.799

Fax: 02873.099.886

Email: info@hopsogiamtoc.com.vn

Phòng Kỹ thuật

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật

Điện thoại: 02873.099.866

Fax: 02873.070.799

Email: info@hopsogiamtoc.com.vn

Gửi phản hồi
Mã bảo mật