Động cơ điện 3 Pha
Product code: IE
Post on 07-11-2016 03:39:39 AM

Motor điện 3pha 2 cực, 4 cực, 6 cực và 8 cực